Piegādes serviss

Piegādes serviss

  • Defektīvo produktu savākšana un pārsūtīšana
  • Defektīvo produktu piegāde uz autorizētu servisa centru un atgriešana no autorizēta servisa centra, pēc remonta veikšanas