Piegādes serviss

Piegādes serviss

  • Defektīvo produktu savākšana un pārsūtīšana turpmākai apstrādes darbībai
  • Defektīvo produktu savākšana un transportēšana uz autorizēto servisa centru un atgriešanās pēc remonta klientu apkalpošanas